Van A naar B

Mensen en organisaties zijn continue in beweging. Het enige dat we zeker weten is dat veranderingen een constante factor zijn geworden. Charles Darwin had al snel bekeken dat aanpassen aan veranderende  omstandigheden de enige manier is om te overleven. Dat geldt voor mensen en organisaties.
‘Meebewegen in de verandering’ blijkt dus een belangrijke sleutel te zijn. Dat is de kunst en de uitdaging van deze tijd.

“Inzicht zonder handeling brengt geen verandering”

Handen en voeten
Dan weet je als medeweker wat de nieuwe visie is, en weet je dat er iets gaat veranderen, maar daarmee is de change nog geen feit en ‘B’ nog niet bereikt. Daar moet je vaak wel wat voor doen.

De focus van FlowMotion ligt hierbij op communicatie en ontwikkelen. Om te inspireren, motiveren, te prikkelen en in beweging te brengen. Interventies om te leren, te oefenen van en met elkaar en als het even kan zo dicht mogelijk op de werkplek en aangesloten op de dagelijkse praktijk. Blended waar blended kan. En altijd in samenhang met de context, doelen en de Platina Regel.

Platina Regel
Iedereen heeft zijn of haar eigen tempo en stijl van veranderen. En een eigen informatiebehoefte. Optimaal aansluiten bij deze stijl en tegelijkertijd oog hebben voor de doelstellingen vergroot en versnelt een succesvolle transfer naar de praktijk. Dat vraagt ogen en oren open, luisteren tussen de regels door, moed, lef, humor, begrip, geduld, creativiteit, out of the box, grenzen verkennen en vooral ook daadkracht. Met aandacht voor de onder- en bovenstroom.

Wil jij ook van A naar B?