7 redenen waarom lerende organisaties de beste werkgevers zijn

In 2015 zijn leermogelijkheden niet langer ‘slechts’ waardevolle arbeidsvoorwaarden als het gaat over goed werkgeverschap. Het is een voorwaarde geworden voor bedrijfseconomisch succes. Leren draagt namelijk niet alleen bij aan de groei van organisaties; het voortbestaan van bedrijven stoelt op hun leerklimaat.

Hieronder volgen 7 redenen waarom lerende organisaties de beste werkgevers zijn.

  1. De wereld is onvoorspelbaar De recente economische crisis heeft het meer dan duidelijk gemaakt. Niet elke situatie is voorspelbaar, zoals je ook de weersomstandigheden op de Mount Everest of de fysieke gesteldheid van medebergbeklimmers niet kunt voorspellen. Niet elke organisatie is flexibel genoeg om snel te kunnen schakelen. Leren is essentieel om effectief te kunnen reageren op onvoorziene situaties.
  2. Innovatie is de sleutel tot succes De wereld om ons heen verandert snel. Om mee te komen met veranderende markten en klantwensen moeten we blijven innoveren. Dit vermogen komt voort uit nieuwe kennis, inzichten en ideeën en komt alleen tot stand door zelf nieuwe dingen te blijven proberen als organisatie en hiervan te leren, maar ook door (nieuwe) kennis van anderen te benutten. Met een sterk leerklimaat creëer je een goede bodem voor innovatie.
  3. Werknemers willen uitgedaagd worden Als werkgever moet je ervoor zorgen dat werknemers uitgedaagd blijven om nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf verder te ontwikkelen. Zeker voor de jongere generatie blijf je als werkgever niet lang interessant wanneer je hen onvoldoende mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei. Door werknemers uit te dagen meer uit zichzelf te halen, voelen zij zich gemotiveerd en blijven zij betrokken bij de organisatie.
  4. Leren zorgt voor duurzame inzetbaarheid Door de eerder genoemde snelheid waarmee de wereld verandert, moeten organisaties ook snel mee kunnen bewegen. Dit kan alleen wanneer medewerkers hierin meegaan en hierop kunnen anticiperen of mee kunnen denken. De meeste functies in organisaties zijn aan verandering onderhevig en niet alleen de jongere generatie, maar ook oudere werknemers kunnen duurzaam inzetbaar blijven wanneer zij blijven leren.
  5. Vooruitgang zit in continue kleine veranderingen Het gaat niet alleen om grote veranderingen als organisaties innovatief willen blijven. Juist door continue feedback en evaluatie op dagelijkse activiteiten kom je tot product- en procesverbeteringen. Dit kun je als werkgever stimuleren door ruimte te bieden voor fouten. Leren door te proberen, met trial and error.
  6. Flexibiliteit is noodzakelijk Je kunt pas snel schakelen en flexibel inspelen op nieuwe situaties als medewerkers zelf flexibel zijn. Dit bereik je alleen door hen de mogelijkheid te bieden om bewust te leren tijdens dagelijkse werkzaamheden en door hen buiten de geijkte paden te laten treden. Zo doen zij zelf nieuwe vaardigheden en inzichten op, waardoor zij breder inzetbaar worden en flexibeler inzetbaar zijn.
  7. Kennisdeling zorgt voor teamcohesie Leren is niet alleen van belang op individueel niveau. Door kennisdeling in teams en binnen of tussen afdelingen te stimuleren, wordt de onderlinge samenhang duidelijker en de teamcohesie sterker.

Meer dan genoeg redenen om medewerkers en organisaties te inspireren en uit te dagen om een leercultuur te creëren.

Bron: uit HRZone, Ruben Timmerman

 

Comments are closed.